Loading ...

Carne de vanat amara ca fierea

Se întâmpla în octombrie 1989. Europa era în mare schimbare, mai exact spus, cele şase ţări socialiste voiau să scape de ordinea lor de stat şi trei dintre acestea făcuseră asta, în fiecare lună câte una. În octombrie, R.D.G., în noiembrie, Bulgaria, în decembrie, România. Celelalte, Ungaria şi Cehoslovacia îşi făcuseră modificările mai din vreme şi treptat. Uniunea Sovietică a venit mai târziu la rând, anume în decembrie 1991. Evident a existat un plan.

Şeful statului român, Odiosul, – aşa cum se obişnuia să i se spună după 22 decembrie 1989, nu bănuia încă în octombrie, cât de repede se apropiau izgonirea sa de la putere şi moartea sa.

În octombrie încă se mai gândea la o vânătoare adevărată şi încă mai avea chef să împuşte porci mistreţi.

Între mai multe lozinci zilnice, comuniste sau socialiste, al căror sens nu le mai înţelegea, ordonă suitei sale, să organizeze o vânătoare, o vânătoare de porci mistreţi, fiindcă ura aceste animale; întotdeauna i se păruseră foarte proaste, urâte şi laşe.

Pe terenul de vânătoare s-a organizat totul dinainte. Vânătoarea şi ospăţul de după aceea  trebuiau să decurgă ireproşabil, ca întotdeauna. Nu era el cel mai mare vânător al ţări? Nu împuşcase el în anii săi cei mai buni, cel mai mare urs din România şi poate din Europa? În ceea ce priveşte vânătoarea era un cunoscător.

Gonacii au început să se pregătească de vineri. Erau adunaţi din satele învecinate. Conducerea locală de partid pusese totul la cale. Cabana de vânătoare oficială era încălzită permanent încă de joi, foişorul curăţat, fiindcă era toamnă şi frunzele uscate de stejari şi fagi puteau să umple locul. Chiar şi mistreţii au fost număraţi şi ascunzişurile lor marcate.

Gonacii alergau pe câmp şi strigau, se apropiau de perimetrul de vânătoare cu tractoarele şi căruţele lor, beau rachiu şi mâncau pâine cu brânză, având în gând gustoasa carne de porc promisă.

Şi veni ziua. Marele vânător stătea pregătit cu puşca sa englezească de vânătoare în foişorul cel înalt. Ţăranii strigau, băteau cu crengi uscate în copaci şi buşteni, alergau pretutindeni pe câmp. Mistreţi, căprioare, chiar şi vulpi, o luau la goană speriate în toate direcţiile. Câinii de vânătoare lătrau pe urmele lor, cârduri negre de păsări croncăneau în aer, cerul era ceţos şi rece. Mistreţii speriaţi fugeau gâfâind oriunde vedeau cu ochii. Aveau ochi înguşti, râturi lungi larg deschise, şoriciul negru-cenuşiu şi păros.

– Urâte animale! mormăişeful suprem. Alergau înainte, săreau în lături, se loveau de buşteni, rânjeau şi guiţau, unii ţipau ascuţit, fiindcă erau godaci.

Brusc se ridicară în aer pocnete şi tunete. Puştile marelui şef şi ale colegilor lui nu greşeau ţintele. Mistreţii în goană cădeau jos ca seceraţi ; ca şi cum le-ar fi crescut brusc în faţa ochilor  trunchiuri invizibile de copaci. Îşi pierdeau viaţa buimăciţi, gâfâind sau ţipând ascuţit în urletele ţăranilor isterici.

Marele şef trăgea precis. Un mistreţ mare se arătă tresărind printre trunchiurile a doi stejari, făcu o săritură şi căzu în faţa lui. Alunecă pe iarba udă şi rămase nemişcat lângă piciorul foişorului. Nefericitul animal se holba la călăul său cu ochii îndreptaţi în sus, de parcă l-ar fi putut vedea.

În ochii lui se oglindea un bătrân speriat care fugea. Lângă el se făcea că o femeie bătrână fugea şi striga. În spatele lor se auzeau împuşcături, iar ei fugeau şi fugeau…

Marele şef se simţi iritat, nu înţese nimic şi mai trase odată în râtul mort.

Un ţăran veni în fugă. Dacă mistreţul ar mai fi putut să atace, el ar fi avut obligaţia să se interpună între animal şi şeful tuturor şefilor. Însă marele mistreţ rămase nemişcat, ţeapăn ca stejarii din jur. Numai o urmă de sânge roşu aprins se scurgea pe fruntea lui îngustă.

– Nu trebuia să se întâmple aşa! îi şopti el unui camarad care venea din spate. Acesta era mistreţul pădurii, este mistreţul alb! În inima muntelui se află protectorul lui, un spirit, spiritul muntelui. Acesta se va răzbuna… Aşa a fost mereu şi aşa va fi mereu !

– Las-o baltă, omule! Ce te priveşte pe tine? Mie îmi este indiferent, dacă mistreţul este alb sau negru. O halcă de carne trebuie să căpătăm oricum. Să-l ia dracu’! Indiferent pe cine! spuse el cu subînţeles.

– Carnea este deja amară! Amară ca fierea, ai să vezi! Nici n-o să gustăm măcar!

Şeful tuturor şefilor coborî încet din foişor. Se îndepărtă întunecat. Aruncă doar o privire asupra mistreţului împuşcat şi a ţăranilor uscăţivi şi cu feţe negricioase. Dispăru printre copaci cu puşca în mâna stângă, îndreptându-se spre camarazii săi. Întreaga zi după aceea a fost nervos, fără să înţeleagă de ce. I se părea că îl urmăreşte un presentiment neplăcut, dar care nu se lăsa descifrat.

Fusese ultima lui vânătoare. Două luni mai târziu, el şi soţia lui, arestaţi de oameni din armata sa şi judecaţi sumar într-o cazarmă din oraşul de provincie Târgovişte, luară crudul loc  al mistreţului alb.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *