Loading ...

Memento mori!

Această expresie latinească sună oarecum searbăd faţă de traducerea ei în româneşte: Adu-ţi aminte că vei muri! Sfinţii Părinţi trăiau şi respirau cu aceste cuvinte, fără de care nu s-ar fi putut ridica spre ceruri. Scopul lor unic în viaţă era desăvârşirea spirituală, pentru care se luptau zilnic cu ei înşişi, cu patimile, cu gândurile, […]